[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 154 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


money
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนลานกระบือวิทยา

โรงเรียนลานกระบือวิทยา  ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยการนำของนายพยุง สงขัย (ซึ่งเป็นกำนันในสมัยนั้น) และนายจเร สอนสังข์  เพราะเห็นความลำบากของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปเรียนไกลและการคมนาคมไม่สะดวก  โดยอาศัยอาคารสภาตำบลลานกระบือ (บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านลานกระบือหรือโรงเรียนอนุบาลลานกระบือปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน  120  คน  และได้ครูจากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มาช่วยสอนในระยะแรก  คือ  นายพินิจ  อินทรภาษิต (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารท่านแรก)  และนางจำนงค์  อินทรภาษิต  ต่อมากำนันพยุง  สงขัย  ได้บริจาคที่ดินจำนวน 38 ไร่  2  งาน  94.7  ตารางวา  เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่ 30 มีนาคม 2521  และได้รับจัดสรรข้าราชการครู  จำนวน  3  คน ปัจจุบัน  นายอาคม  ศกุนรักษ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา    
          ปี พ.ศ. 2521  ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาศัยอาคารสภาตำบลเป็นที่เรียนชั่วคราว
          ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
8 ห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2523
          ปี พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการ มพช.2 รุ่น 2 เข้าโครงการระหว่างปี
2525–2529 และจัดสรรงบประมาณด้านที่ดินสิ่งก่อสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน จนทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและขยายตัวสูงขึ้นเป็นลำดับตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กล่าวว่า "สอนนักเรียน ให้ความรู้แก่ประชาชน และบริการชุมชน"
ปี พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตามประกาศกรมสามัญศึกษาลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2530
ปี พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปสู่ตำบลประชาสุขสันต์ โดยจัดตั้งเป็นสาขาในปัจจุบัน คือ โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา  2 กำแพงเพชร ประจำตำบลประชาสุขสันต์
          ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปสู่ตำบลจันทิมาโดยจัดตั้งเป็นสาขาในปัจจุบัน คือ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ประจำตำบลจันทิมา          
ปี พ.ศ. 2534  ผลจากการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทำให้ได้รับพิจารณาตัด                สินให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของเขตการศึกษาเขต7 ครั้งที่ 1
          ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดหลักสูตร ปวช.
ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอน ปวช. ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง 45 คน เปิดสอนถึงระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2540  ผลจากการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทำให้ได้รับพิจารณาตัดสิน
ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของเขตการศึกษาเขต 7  ครั้งที่ 2
          ปี พ.ศ. 2547  ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2544
          ปี พ.ศ. 2551  ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาจากหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ปี พ.ศ. 2551  ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
          ปี พ.ศ. 2552  ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 2 และ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาพุทธศักราช 2551

 
 

  


โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โทร 055-769099 แฟกซ์ 055-769000