: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 19/2/2537 : :


ยุ้ย
ชื่อ-นามสกุล : 
สุพัตรา  ศิวิวงศ์
ชื่อเล่น : 
ยุ้ย
วันเกิด : 
19 ก.พ. 2537
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
nong_yuy190238@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :