[ Pannawat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Pannawat Chaiin
ชื่อเล่น : 
Jame
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/2/2549
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pranorn1989@gmail.com  
ที่อยู่ : 
81/3 หมู่.2 ตำบล ช่องลม
อำเภอ : 
ลานกระบือ
จังหวัด : 
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 
62170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0966165381
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น